• Art. 34. - Rozporządzani...
  21.02.2024

Ustawa o rewitalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2021.0.485 t.j. - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Obserwuj akt

Art. 34. rewitalizacja


Rozporządzanie budynkiem wspólnym w zakresie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

1.
W przypadku gdy na obszarze Strefy gminny program rewitalizacji przewiduje w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 elementy gminnego programu rewitalizacji ust. 1 pkt 5 lit. a, wykonywanie w odniesieniu do budynku robót budowlanych:
1)
przepis art. 199 rozporządzanie rzeczą wspólną ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się, przy czym sąd, orzekając, bierze pod uwagę również potrzebę realizacji gminnego programu rewitalizacji;
2)
z wnioskiem, o którym mowa w art. 24 skutek braku zgody wymaganej większości do podjęcia uchwały ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469), może wystąpić również wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w przypadku gdy gmina posiada co najmniej połowę udziałów w nieruchomości; sąd, orzekając, bierze pod uwagę również potrzebę realizacji gminnego programu rewitalizacji.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, roboty budowlane wykonywane przez gminę stanowią realizację zadania własnego, o którym mowa w art. 3 zadania gminy z zakresu rewitalizacji ust. 1.
Art. 34. Rozporządzanie budynkiem wspólnym w zakresie prz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...