• Art. 4. - Analizy na pot...
  16.04.2024

Ustawa o rewitalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.278 t.j. - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Obserwuj akt

Art. 4. rewitalizacja


Analizy na potrzeby diagnoz z zakresu rewitalizacji

1.
W celu opracowania diagnoz służących:
1)
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
2)
sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,
3)
ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji
- wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
2.
Podmioty, o których mowa w art. 4 podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), gromadzące i przetwarzające dane inne niż dane osobowe w zakresie niezbędnym do opracowania diagnoz, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie udostępniają te dane właściwemu wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta na zasadach określonych w tej ustawie.
Art. 4. Analizy na potrzeby diagnoz z zakresu rewitalizacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...