• § 8. rozgr. nier. - Czyn...
  03.10.2023

§ 8 rozgr. nier.


Czynności przygotowawcze

W toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje następujące czynności:
1)
zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji,
2)
przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujących się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od strony,
3)
sporządza, w razie potrzeby, szkic zawierający informacje o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów,
4)
określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie.
§ 8 Czynności przygotowawcze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...