• Rozporządzenie Ministra S...
  04.03.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2013.0.1412 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 365  ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707,  z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:
1)
od wniosku o wydanie w postaci papierowej:
a) odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
c) wyciągu z księgi wieczystej:
– 15 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
– 20 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
– 25 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
– 30 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,
d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;
2)
od złożonego, na podstawie art. 364 Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:
a) odpisu zwykłego księgi wieczystej – 20 zł,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej – 50 zł,
c) wyciągu z księgi wieczystej:
– 5 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
– 10 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
– 15 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
– 20 zł – za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł;
3)
od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych – 20 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...