• § 39. - Zdjęcie, kasowan...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 39 kontr. wyr. akcyz.


Zdjęcie, kasowanie i niszczenie znaków akcyzy

1.
Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.
1a.
W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas tych czynności. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który niezwłocznie przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego.
2.
W przypadku:
1)
zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 zasady zdjęcia znaków akcyzy z wyrobów ust. 4 ustawy,
2)
wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 rozporządzenia w sprawie kasowania znaków akcyzy, ustawy,
3)
niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych
- podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.
§ 39 Zdjęcie, kasowanie i niszczenie znaków akcyzy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...