• § 4. - Objecie podmiotu ...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 4 kontr. wyr. akcyz.


Objecie podmiotu kontrolą

1.
Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:
1)
bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
2)
kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 3, ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;
3)
pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;
4)
kontroli dokumentacji.
2.
Kontrolą stałą są objęte podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 9, ust. 2 pkt 2 i 3, oraz produkujące napoje spirytusowe.
3.
Właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 2, jeżeli:
1)
przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol;
2)
produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;
3)
produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy.
4.
Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 analiza ryzyka, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w ust. 3.
5.
W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celnego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.
§ 4 Objecie podmiotu kontrolą - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...