• § 42. - Informacja o zam...
  28.02.2024
Obserwuj akt

§ 42 kontr. wyr. akcyz.


Informacja o zamierzonej wysyłce wyrobów akcyzowych

1.
Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, przed dniem dokonania wysyłki jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.
2.
Wysyłka, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.
3.
Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza przy wysyłce, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych.
4.
W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych, odbywa się w obecności funkcjonariusza, na środki transportu, a w przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem - na naczynia służące do transportu, nakłada się zamknięcia urzędowe.
5.
W przypadku gdy podmiot powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, innych niż alkohol etylowy i napoje spirytusowe, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności funkcjonariusza.
6.
Przepisów ust. 1–3 i 5 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3:
1)
przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych;
2)
dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 przesłanki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy ust. 1 pkt 2 ustawy.
§ 42 Informacja o zamierzonej wysyłce wyrobów akcyzowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...