• § 43. - Dokument przewoz...
  26.05.2024
Obserwuj akt

§ 43 kontr. wyr. akcyz.


Dokument przewozu wyrobów akcyzowych

1.
Do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt 1-3, podmiot dołącza dokument przewozu, który sporządza z dwiema kopiami.
2.
Dokumentu przewozu nie sporządza się, jeżeli wystawiony przez podmiot administracyjny dokument towarzyszący, e-AD, dokument zastępujący e-AD lub dokument dostawy będą zawierały informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przesyłki alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2.
4.
W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt 1-3, nie sporządza się dokumentu przewozu.
5.
Dokument przewozu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:
1)
alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument WzS - wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz; wzór dokumentu WzS - wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz określa załącznik nr 17 do rozporządzenia; do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skażonego dołącza się protokół, o którym mowa w § 11, ust. 1;
2)
napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych - określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w % vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
3)
piwa:
a) luzem - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,
b) w opakowaniach jednostkowych - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
4)
wyrobów winiarskich:
a) luzem - określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,
b) w opakowaniach jednostkowych - określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
5)
wyrobów tytoniowych - określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;
6)
wyrobów energetycznych - określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15 °C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.
6.
Dokument przewozu oraz jego kopie powinny być ponumerowane i opieczętowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
7.
Jedna kopia dokumentu przewozu pozostaje w miejscu wysyłki. Drugą kopię dokumentu przewozu podmiot jest obowiązany przesłać, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wysyłki, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - przekazać komórce kontroli.
§ 43 Dokument przewozu wyrobów akcyzowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...