• § 45. - Przyjęcie przesy...
  25.04.2024
Obserwuj akt

§ 45 kontr. wyr. akcyz.


Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych

1.
Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.
2.
Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, które:
1)
są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3 000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz do 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym;
2)
zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1 000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz 3 000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym.
4.
Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1.
5.
W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności funkcjonariusza.
6.
Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego przemieszczanego cysterną kolejową, który został skażony zgodnie z § 11 ust. 1.
7.
Przepisów ust. 1 i 2 oraz 6 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt 1-3, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.
§ 45 Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...