• § 46. - Dokument sprawdz...
  28.02.2024
Obserwuj akt

§ 46 kontr. wyr. akcyz.


Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki

1.
Z czynności przyjęcia przesyłki, o której mowa w § 45, ust. 1, podmiot sporządza dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki.
2.
W przypadku gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 43, ust. 2, dokumentu sprawdzenia i przyjęcia przesyłki nie sporządza się.
3.
Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki podmiot sporządza wraz z kopią, którą przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub przekazuje komórce kontroli - jeżeli kontrola stała jest wykonywana u odbiorcy przesyłki.
4.
Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:
1)
alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument PzS - przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz; wzór dokumentu PzS - przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;
2)
napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych - określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w % vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
3)
piwa:
a) luzem - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,
b) w opakowaniach jednostkowych - określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzeczki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
4)
wyrobów winiarskich:
a) luzem - określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,
b) w opakowaniach jednostkowych - określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
5)
wyrobów tytoniowych - określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;
6)
wyrobów energetycznych - określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15 °C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.
§ 46 Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...