• Rozporządzenie Ministra S...
  13.06.2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2020.0.2277 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) zarządza się, co następuje

Opłata roczna za aplikację adwokacką wynosi 5850 zł.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz. U. poz. 2432).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 17.12.2020 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 2277]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...