• § 2. - Tworzenie ZSIN
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 2 zintegr. syst. inf.


Tworzenie ZSIN

1.
ZSIN tworzy się na podstawie kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.
2.
ZSIN składa się z centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej „centralnym repozytorium kopii danych EGiB”, portalu ZSIN oraz narzędzi komunikacyjnych służących wymianie informacji między rejestrami włączonymi do ZSIN.
3.
Schemat architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Centralne repozytorium kopii danych EGiB prowadzi się na podstawie przekazywanych przez starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, zwanych dalej „podmiotami przekazującymi”, kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz na podstawie danych udostępnianych za pomocą usług sieciowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy.
5.
Kopie aktualnych zbiorów danych, o których mowa w ust. 4, są przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku w formacie właściwym dla wymiany danych ewidencji gruntów i budynków określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy, przy czym pierwsze przekazanie kopii zbiorów danych w danym roku następuje w terminie do dnia 31 stycznia.
6.
ZSIN umożliwia pobieranie zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie informacyjnym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy, za pomocą usługi pobierania, o której mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).
7.
Portal ZSIN zapewnia użytkownikom prezentację zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz narzędzia do podstawowych analiz tych danych.
§ 2 Tworzenie ZSIN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...