• Rozporządzenie Rady Minis...
  25.05.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2016.0.1864 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

Wprowadza się do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), zwaną dalej „KŚT 2016”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1622) stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.:
1)
w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);
2)
w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
3)
w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
4)
w pozostałych sprawach – jednocześnie z niniejszą KŚT 2016.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...