• Art. 13. - Kryteria waru...
  17.04.2024

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.650 - Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej

Obserwuj akt

Art. 13. siec onk.


Kryteria warunkujące przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej

1.
Kryteriami warunkującymi przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 3 podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną ust. 2 pkt 1, są:
1)
liczba i kwalifikacje personelu medycznego,
2)
potencjał diagnostyczno-terapeutyczny zapewniający odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3)
liczba i rodzaj wykonywanych procedur medycznych lub liczba świadczeniobiorców, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej
– w obszarach, o których mowa w art. 6 obszary objęte działalnością leczniczą zapewniającą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOLO I poziomu ust. 1, art. 7 obszary objęte działalnością leczniczą zapewniającą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOLO II poziomu ust. 1 oraz art. 8 obszary objęte działalnością leczniczą zapewniającą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez SOLO III poziomu ust. 1.
2.
Na poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 3 podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną ust. 2 pkt 2, kwalifikuje się podmioty wykonujące działalność leczniczą, które zawarły z Funduszem umowę, o której mowa w art. 9 rola Prezesa Funduszu ust. 3, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielające porad specjalistycznych lub wykonujące diagnostykę onkologiczną obejmującą specjalistyczne badania obrazowe lub badania endoskopowe lub diagnostykę cytologiczną, lub diagnostykę genetyczną, lub oznaczenie poziomu hormonu, lub oznaczenie markera nowotworowego, lub świadczenia zabiegowe, lub inne badania diagnostyczne niezbędne do postawienia diagnozy onkologicznej lub kontynuacji procesu leczenia.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria warunkujące przynależność danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 3 podmioty tworzące Krajową Sieć Onkologiczną ust. 2 pkt 1, na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej.
Art. 13. Kryteria warunkujące przynależność podmiotu wyko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...