• Art. 33. - Zadania przew...
  17.04.2024

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.650 - Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej

Obserwuj akt

Art. 33. siec onk.


Zadania przewodniczącego Rady

Do zadań przewodniczącego Rady należy:
1)
przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeń Rady;
2)
ustalanie i przesyłanie członkom Rady terminów posiedzeń Rady i projektów porządków jej obrad;
3)
przydzielanie członkom Rady prac, niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań Rady;
4)
powoływanie spośród członków Rady stale lub doraźnie działających zespołów roboczych w celu usprawnienia prac Rady;
5)
zlecanie członkom Rady lub innym osobom lub instytucjom publicznym spoza składu Rady przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;
6)
przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;
7)
przedstawianie opinii, wniosków, ocen i sprawozdań przyjętych przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
8)
reprezentowanie Rady na zewnątrz;
9)
składanie wniosku do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie członka Rady.
Art. 33. Zadania przewodniczącego Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...