• § 17. - Skonsolidowane z...
  24.03.2023

§ 17 skons. spraw. fina


Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządza się:
1)
na podstawie skonsolidowanego bilansu, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji lub
2)
poprzez sumowanie odpowiednich pozycji zestawień zmian w kapitale własnym jednostek objętych metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych; korekty te dotyczą w szczególności:
a) wyłączenia kapitałów wniesionych i wypracowanych w spółkach zależnych do dnia objęcia w nich kontroli,
b) zbycia i nabycia udziałów przez jednostki objęte konsolidacją,
c) emisji udziałów i ich objęcia przez jednostki objęte konsolidacją,
d) umorzenia udziałów przez jednostki objęte konsolidacją, lub
3)
poprzez zaliczenie do poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitałach własnych jednostki dominującej należnej jej części kapitałów własnych i ich zmian w obejmowanych metodą konsolidacji pełnej jednostkach zależnych w okresie od dnia objęcia kontroli do dnia utraty kontroli.
§ 17 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (fundusz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...