• § 20. - Dokumentacja kon...
  13.06.2024

§ 20 skons. spraw. fina


Dokumentacja konsolidacyjna

1.
Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje w szczególności:
1)
sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;
2)
sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji;
3)
sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską;
4)
wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
5)
obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych;
6)
obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów, w tym z tytułu trwałej utraty wartości;
7)
obliczenia kapitałów mniejszości;
8)
obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych.
2.
Jednostka dominująca obowiązana jest do sporządzania i aktualizacji dokumentacji konsolidacyjnej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wspólnika jednostki współzależnej i znaczącego inwestora.
§ 20 Dokumentacja konsolidacyjna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...