• Art. 22. - Wyznaczenia i...
  19.07.2024

Ustawa o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.406 t.j. - Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Obserwuj akt

Art. 22. służba zagran.


Wyznaczenia i odwołania ze stanowiska w służbie zagranicznej

1.
Stanowisko w służbie zagranicznej wyznacza i odwołuje ze stanowiska:
1)
Szef Służby Zagranicznej – w przypadku personelu dyplomatyczno-konsularnego;
2)
dyrektor generalny służby zagranicznej – w przypadkach innych niż określone w pkt 1.
2.
Wyznaczenie i odwołanie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzasadnienia.
3.
Jeżeli wyznaczenie stanowiska skutkuje koniecznością zmiany miejsca pobytu członka służby zagranicznej, wyznaczenie stanowiska następuje z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 miesiące, chyba że na skrócenie tego okresu członek służby zagranicznej wyraził zgodę.
4.
W przypadku zmiany miejsca pobytu członka służby zagranicznej, który przesiedla się wraz z członkami rodziny, wyznaczenie stanowiska następuje z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 miesiące, chyba że na skrócenie tego okresu członek służby zagranicznej wyraził zgodę.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, kierując się specyfiką i charakterem zadań służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jej członkom, określi, w drodze zarządzenia, placówki zagraniczne, na które wyjazd następuje bez członków ich rodzin.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
Art. 22. Wyznaczenia i odwołania ze stanowiska w służbie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...