• Art. 32. - Warunki nadan...
  19.07.2024

Ustawa o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.406 t.j. - Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

Obserwuj akt

Art. 32. służba zagran.


Warunki nadania stopnia dyplomatycznego pracownikowi zagranicznemu

1.
Stopień dyplomatyczny nadaje się pracownikowi zagranicznemu na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej.
2.
Stopień dyplomatyczny można nadać pracownikowi zagranicznemu, który:
1)
ukończył seminarium dyplomatyczno-konsularne, o którym mowa w art. 45 seminarium dyplomatyczno-konsularne;
2)
złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomatyczno-konsularny;
3)
był zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej przez okres co najmniej 3 lat.
3.
Po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 2, pracownik zagraniczny może zwrócić się z wnioskiem do Szefa Służby Zagranicznej o nadanie mu stopnia dyplomatycznego.
4.
Szef Służby Zagranicznej nadaje osobie, o której mowa w ust. 1, stopień dyplomatyczny w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Przepis art. 31 warunki nadania stopnia dyplomatycznego członkowi korpusu służby cywilnej ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5.
Po nadaniu stopnia dyplomatycznego dyrektor generalny służby zagranicznej, na wniosek Szefa Służby Zagranicznej, zatrudnia pracownika zagranicznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie mianowania. Przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dotyczących służby przygotowawczej, pierwszej oceny i postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby
cywilnej ubiegających się o mianowanie nie stosuje się.
Art. 32. Warunki nadania stopnia dyplomatycznego pracowni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...