• Art. 85b. - Przepisy prz...
  25.07.2024
Obserwuj akt

Art. 85b. służba zagran.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. czynności z zakresu prawa pracy wobec dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych wykonuje dyrektor generalny służby zagranicznej w ramach środków finansowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zagranicznych. Ze środków tych zostaną sfinansowane w szczególności wynagrodzenia i inne świadczenia określone w ustawie przewidziane dla dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych. Przepisu art. 76 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3 zdanie pierwsze do dnia 31 grudnia 2025 r. nie stosuje się.
2.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. dyrektor generalny służby zagranicznej może stosować odpowiednio przepis art. 7 podmioty wykonujące zadania służby zagranicznej ust. 2 ustawy uchylanej w art. 91 utrata mocy ustawy o służbie zagranicznej.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dyplomatów delegowanych i pracowników delegowanych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi innemu niż minister właściwy do spraw zagranicznych funkcjonującej w ramach placówki zagranicznej.
4.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. wnioski w zakresie nadawania i zmiany stopni dyplomatycznych dyplomatom delegowanym kieruje jednostka delegująca.
Art. 85b. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...