• Art. 18. - Wygaśnięcie m...
  22.04.2024

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2018.0.1422 t.j. - Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Art. 18. status sędziów TK


Wygaśnięcie mandatu sędziego przed upływem kadencji

1.
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
śmierci sędziego Trybunału;
2)
zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu;
3)
skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu.
2.
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – Prezes Trybunału w drodze postanowienia;
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
3.
Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę stwierdzające wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.
Art. 18. Wygaśnięcie mandatu sędziego przed upływem kadencji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...