• § 11. stat. PIB - Krajowa...
  19.04.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

§ 11 stat. PIB


Krajowa i okręgowe rady izby

1.
Krajowa Rada Izby kieruje działalnością Krajowej Izby i ją reprezentuje. Krajowa Rada Izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów. Krajowa Rada uchyla uchwały Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa, o którym mowa w art. 61 przepis przejściowy ustawy.
2.
Krajowa Rada Izby rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej Izby i organami okręgowych izb, niezastrzeżone do właściwości innych organów. Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.
3.
W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: Prezes i pozostali członkowie.
4.
Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę.
5.
Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i ją reprezentuje.
6.
W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i pozostali członkowie.
7.
Okręgowa rada izby jest wybierana zgodnie z ustawą i regulaminem wyborów.
8.
Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady. Prezydium okręgowej rady izby stanowią: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz członkowie w liczbie określonej przez radę.
§ 11 Krajowa i okręgowe rady izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...