• § 20. stat. PIB - Rozstrz...
  22.04.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

§ 20 stat. PIB


Rozstrzyganie sporów

1.
Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka Izby i za pisemną zgodą zainteresowanych stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2.
W wypadku sporu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy postępowania cywilnego o sądzie polubownym.
3.
Krajowa Rada Izby może określić regulamin postępowania przy rozstrzyganiu sporów, o których mowa w ust. 1.
4.
Krajowa Rada Izby może utworzyć w Izbie sąd arbitrażowy i określić jego organizację oraz zasady i tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporów.
5.
Rozstrzygnięcia organów Izby w sprawach indywidualnych doręcza się stronom postępowania. Pozostałe uchwały organów Izby podaje się do wiadomości członków poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Izby.
§ 20 Rozstrzyganie sporów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...