• § 3. stat. PIB - Objaśnie...
  01.03.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

§ 3 stat. PIB


Objaśnienie wyrażeń

1.
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1)
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
2)
Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
3)
Krajowej Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,
4)
okręgowych izbach - należy przez to rozumieć okręgowe izby inżynierów budownictwa,
5)
regulaminie wyborów – należy przez to rozumieć regulamin wyborów do organów Izby.
2.
Ilekroć w statucie jest mowa o kompetencjach lub zadaniach Krajowej Izby lub okręgowej izby bez wskazania właściwego organu, należy przez to rozumieć odpowiednio Krajową Radę Izby lub okręgową radę izby.
§ 3 Objaśnienie wyrażeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...