• § 7. stat. PIB - Kompeten...
  25.02.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 września 2002 r.

§ 7 stat. PIB


Kompetencje izby

1.
Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:
1)
realizacja zadań określonych w art. 8 zadania samorządów zawodowych ustawy,
2)
występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,
3)
współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,
4)
współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,
5)
wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych,
6)
przyznawanie członkom Izby, a także innym osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w tym organizacjom społecznym i gospodarczym nagród, odznak i medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.
2.
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie.
3.
Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.
§ 7 Kompetencje izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...