• § 31. - Przekazanie ocen...
  30.09.2023
Obserwuj akt

§ 31 staż doradc.restrukt


Przekazanie oceny testu umiejętności, udostępnianie dokumentów z testu

1.
Komisja przekazuje ocenę testu umiejętności wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 30 ust. 1.
2.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia oceny wnioskodawca może zwrócić się do przewodniczącego z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do wglądu karty pytań wraz z kartą odpowiedzi lub zadania o charakterze opisowym wraz z kartą rozwiązania.
3.
Przewodniczący informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o terminie i miejscu wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 2.
§ 31 Przekazanie oceny testu umiejętności, udostępnianie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...