• § 5. - Opiekun stażu i u...
  01.12.2023
Obserwuj akt

§ 5 staż doradc.restrukt


Opiekun stażu i umowa patronacka

1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być wyłącznie osoba, która w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę powierzenia jej funkcji opiekuna stażu pełniła funkcję nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w co najmniej trzech zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.
2.
Prezes sądu okręgowego zawiera z opiekunem stażu umowę patronacką. Umowa wskazuje w szczególności osobę wnioskodawcy, okres, na jaki została zawarta, a także uprawnienia i obowiązki oraz kwotę wynagrodzenia opiekuna stażu.
3.
Opiekun stażu w czasie stażu adaptacyjnego:
1)
określa zadania wnioskodawcy;
2)
kontroluje realizację powierzonych zadań;
3)
udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;
4)
zapewnia prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego;
5)
co najmniej raz na kwartał sporządza okresową ocenę realizacji programu stażu adaptacyjnego;
6)
co najmniej raz na dwa miesiące składa prezesowi sądu okręgowego pisemną informację o przebiegu stażu adaptacyjnego i osiągnięciach wnioskodawcy;
7)
w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego i ze wskazanym przez niego sędzią-komisarzem, dokonuje wyboru postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, z których przebiegiem zapoznaje się wnioskodawca.
4.
Zmiana opiekuna stażu przez prezesa sądu okręgowego, w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, może nastąpić w szczególności z powodu:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna stażu;
2)
uzasadnionego wniosku złożonego przez wnioskodawcę, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego;
3)
uzasadnionego wniosku złożonego przez opiekuna stażu, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego.
5.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, prezes sądu okręgowego niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna stażu oraz informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.
§ 5 Opiekun stażu i umowa patronacka - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...