• § 6. - Program stażu
  28.02.2024
Obserwuj akt

§ 6 staż doradc.restrukt


Program stażu

1.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem przygotowanym przez opiekuna stażu w porozumieniu z sędzią-komisarzem, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 7, prezesem sądu rejonowego i prezesem sądu okręgowego, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.
2.
Program stażu adaptacyjnego przygotowuje się na podstawie:
1)
świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę wykształcenie i kwalifikacje;
2)
okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w sprawowaniu funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w państwie wnioskodawcy;
3)
różnic wynikających ze specyfiki wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;
4)
niezbędnej znajomości prawa polskiego, koniecznej do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Program stażu adaptacyjnego powinien przewidywać zapoznanie się przez wnioskodawcę z przebiegiem co najmniej dwóch zakończonych postępowań restrukturyzacyjnych oraz dwóch zakończonych postępowań upadłościowych, w tym w zakresie obejmującym także postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
§ 6 Program stażu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...