• § 13a. - Publikacja info...
  08.12.2021
Obserwuj akt

§ 13a syst. elektroenerg.


Publikacja informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej

W ramach publikowania informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego udostępnia, na swoich stronach internetowych, użytkownikom sieci oraz operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacje, o których mowa w art. 9c zakres odpowiedzialności operatora systemu ust. 2 pkt 12 ustawy, oraz:
1)
instrukcję, o której mowa w art. 9g obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji ust. 1 ustawy, wraz z jej zmianami;
2)
warunki dotyczące bilansowania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania;
3)
obowiązującą taryfę;
4)
wzorce umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej;
5)
wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej;
6)
prognozy wielkości zdolności przesyłowych w obrocie transgranicznym;
7)
zdolności przesyłowe w obrocie transgranicznym oferowane przez operatora systemu przesyłowego elektro-energetycznego, a także planowane oraz zrealizowane przepływy mocy w obrocie transgranicznym;
8)
informacje o planowanych remontach i odstawieniach jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych oraz powykonawczo o ubytkach mocy tych jednostek;
9)
informacje o ofertach bilansujących składanych w odniesieniu do jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt 8, oraz innych jednostek grafikowych aktywnie uczestniczących w bilansowaniu systemu, z podziałem na technologie; informacje publikuje się w podziale na technologie wytwarzania energii oraz w sposób zanonimizowany.
§ 13a Publikacja informacji o warunkach świadczenia usług... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...