• Art. 17a. - Obowiązek pr...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Art. 17a. syst. rozrach.


Obowiązek przekazania dokumentów i informacji na żądanie Prezesa NBP

1.
W przypadku powzięcia informacji o możliwości funkcjonowania między dwoma podmiotami prawnych powiązań określających zasady realizacji między nimi zleceń rozrachunku istotnych ze względu na ryzyko systemowe Prezes NBP może zażądać od tych podmiotów przekazania dokumentów i informacji dotyczących tych powiązań w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach Prezes NBP, na wniosek podmiotu prowadzącego system, może przedłużyć termin na przekazanie dokumentów o kolejne 2 tygodnie.
2.
W razie stwierdzenia przez Prezesa NBP, że prawne powiązania, o których mowa w ust. 1, są systemem płatności, podmioty tworzące te powiązania są obowiązane wskazać moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią. Do takiego systemu przepisy art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 3 i 4, art. 17 postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 3a–5 oraz art. 18 odmowa udzielenia i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 2–3 stosuje się odpowiednio.
Art. 17a. Obowiązek przekazania dokumentów i informacji n... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...