• Art. 27. - Przepis przej...
  20.03.2023
Obserwuj akt

Art. 27. syst. rozrach.


Przepis przejściowy

1.
Przepisu art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 1 i 2 nie stosuje się do systemów w rozumieniu art. 1 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 i 2 prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy.
2.
Podmioty prowadzące systemy, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem NBP i Krajowego Depozytu, przekażą odpowiednio NBP w odniesieniu do systemów płatności lub KPWiG w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokumenty wskazane w art. 17 postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 2.
3.
Ocena zasad funkcjonowania systemów, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów przekazanych zgodnie z ust. 2, dokonywana jest pod względem:
1)
zgodności z przepisami prawa polskiego;
2)
zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.
4.
Jeżeli zasady funkcjonowania systemu, o którym mowa w ust. 1, nie spełniają kryteriów wymienionych w ust. 3, Prezes NBP w odniesieniu do systemu płatności lub KNF po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP w odniesieniu do systemów rozrachunku papierów wartościowych wydaje w oznaczonym terminie:
1)
zalecenie dostosowania systemu, lub
2)
decyzję nakazującą zamknięcie systemu.
5.
Do decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 27. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...