• Ustawa o ostateczności ro...
  29.05.2024

Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2024.0.585 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Obserwuj akt

Rozdział 4. Przepisy szczegółowe

Jeżeli podmiotem prowadzącym system jest spółka handlowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną – powstałą w związku z połączeniem lub podziałem – nie przechodzi zezwolenie, o którym mowa w art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 1 lub 3.
1.
NBP prowadzi i zamieszcza na swojej stronie internetowej listę systemów oraz listę uczestników systemów, o których mowa w art. 15 odesłanie do przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Prezes NBP informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o systemach, o których mowa w art. 15 odesłanie do przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, oraz o podmiotach prowadzących te systemy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...