• Ustawa o ostateczności ro...
  29.02.2024

Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2019.0.212 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Obserwuj akt

Rozdział 5. Przepisy karne

1.
Kto bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 1 lub 3, prowadzi system lub dokonuje zmian w zasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje obowiązku zamknięcia systemu w oznaczonym terminie pomimo decyzji cofającej zezwolenie na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamknięcie, podlega grzywnie do 5 000 000 zł..
2.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku przekazania dokumentów, o którym mowa w art. 27 przepis przejściowy ust. 2.
3.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
1.
Kto nie dopełnia obowiązku przekazania informacji lub dokumentów, o którym mowa w art. 16 wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 4, art. 17 postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 4 i 5, art. 17a obowiązek przekazania dokumentów i informacji na żądanie Prezesa NBP, art. 17b informacja o zamiarze zawarcia porozumienia dotyczącego międzysystemowej realizacji zleceń rozrachunku i art. 18 odmowa udzielenia i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie systemów płatności ust. 4–6a, podlega grzywnie do 500 000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...