• Art. 103. - Rozporządzen...
  28.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 103. szkol. wyższe i nauk


Rozporządzenie w sprawie kredytu studenckiego

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego,
2)
tryb składania wniosków o kredyt studencki,
3)
zakres informacji zawartych we wniosku o kredyt studencki oraz dokumenty dołączane do wniosku,
4)
niezbędne elementy umowy kredytu studenckiego,
5)
termin zawarcia umowy kredytu studenckiego,
6)
wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego,
7)
szczegółowe warunki i tryb zawieszania spłaty i umarzania kredytu studenckiego,
8)
warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych instytucjom kredytującym od kredytów studenckich
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia przyznawania i wypłaty kredytów studenckich w sposób sprawny i terminowy, należyty poziom ochrony kredytobiorcy, a także uwarunkowania socjalno-bytowe studentów i absolwentów.
Art. 103. Rozporządzenie w sprawie kredytu studenckiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...