• Art. 103f. - Rozporządze...
  29.05.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 103f. szkol. wyższe i nauk


Rozporządzenie w sprawie kredytu na studia medyczne

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne,
2)
terminy przekazywania i zakres informacji, o których mowa w art. 103e informacje BGK o zawartych umowach kredytu na studia medyczne,
3)
termin zawarcia umowy kredytu na studia medyczne,
4)
niezbędne elementy umowy kredytu na studia medyczne,
5)
tryb wypłaty i spłaty kredytu na studia medyczne,
6)
sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
7)
wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
8)
sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom
– mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwych środków na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na studiach na kierunku lekarskim, przekazywania transz semestralnych kredytu na studia medyczne w sposób sprawny i terminowy, należytego poziomu ochrony kredytobiorcy, a także możliwie szerokiego dostępu do kształcenia na kierunku lekarskim.

Art. 103f. Rozporządzenie w sprawie kredytu na studia med... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...