• Art. 108. - Skreślenie z...
  26.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 108. szkol. wyższe i nauk


Skreślenie z listy studentów

1.
Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:
1)
niepodjęcia studiów;
2)
rezygnacji ze studiów;
3)
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2.
Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:
1)
stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2)
stwierdzenia braku postępów w nauce;
3)
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
4)
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3.
Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 108. Skreślenie z listy studentów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...