• Art. 11. - Zadania uczel...
  05.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 11. szkol. wyższe i nauk


Zadania uczelni

1.
Podstawowymi zadaniami uczelni są:
1)
prowadzenie kształcenia na studiach;
2)
prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;
3)
prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
4)
prowadzenie kształcenia doktorantów;
5)
kształcenie i promowanie kadr uczelni;
6)
stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
b) kształceniu,
c) prowadzeniu działalności naukowej;
7)
wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
8)
stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
9)
upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
10)
działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
2.
Podstawowym zadaniem uczelni zawodowej jest również prowadzenie kształcenia specjalistycznego.
3.
Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i pkt 6 lit. c, nie są podstawowymi zadaniami uczelni zawodowej.
4.
Zadaniem uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo w zakresie nauk weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej albo przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.
5.
Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.
Art. 11. Zadania uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...