• Art. 117. - Nawiązanie s...
  21.04.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 117. szkol. wyższe i nauk


Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni

1.
Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni następuje na podstawie umowy o pracę.
2.
Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest zawierana na czas:
1)
nieokreślony albo
2)
określony na okres do 4 lat.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128 ocena okresowa nauczyciela akademickiego, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczycieli akademickich:
1)
dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy,
2)
którzy pobierają świadczenie emerytalne
– przepisów art. 251 umowy o pracę na czas określony § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się.
Art. 117. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...