• Art. 118. - Niedopuszcza...
  02.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 118. szkol. wyższe i nauk


Niedopuszczalność podległości służbowej między osobami bliskimi w uczelni

1.
W uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami:
1)
prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe;
2)
pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rektorów.
Art. 118. Niedopuszczalność podległości służbowej między ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...