• Art. 141. - Nagroda jubi...
  16.06.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 141. szkol. wyższe i nauk


Nagroda jubileuszowa pracownika uczelni publicznej

1.
Pracownikowi uczelni publicznej przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu wieloletniej pracy w wysokości:
1)
75% wynagrodzenia miesięcznego – za 20 lat pracy;
2)
100% wynagrodzenia miesięcznego – za 25 lat pracy;
3)
150% wynagrodzenia miesięcznego – za 30 lat pracy;
4)
200% wynagrodzenia miesięcznego – za 35 lat pracy;
5)
300% wynagrodzenia miesięcznego – za 40 lat pracy;
6)
400% wynagrodzenia miesięcznego – za 45 lat pracy.
2.
Do okresu pracy uprawniającego pracownika do nagrody zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.
Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w której jest zatrudniony w dniu upływu okresu uprawniającego go do nagrody.
4.
Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż 1 stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
5.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, nagroda przysługuje, jeżeli do nabycia prawa do nagrody zgodnie z ust. 1 brakuje mniej niż 12 miesięcy.
Art. 141. Nagroda jubileuszowa pracownika uczelni publicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...