• Art. 165. - Federacja
  28.05.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 165. szkol. wyższe i nauk


Federacja

1.
Federację mogą utworzyć:
1)
publiczna uczelnia akademicka z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym;
2)
niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczną uczelnią akademicką.
2.
Federację tworzy się w celu wspólnej realizacji zadań podmiotów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „jednostkami uczestniczącymi”, w zakresie:
1)
prowadzenia działalności naukowej;
2)
kształcenia doktorantów;
3)
nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;
4)
komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.
3.
Jednostki uczestniczące mogą powierzyć federacji realizowanie innych zadań określonych w statucie federacji, z wyłączeniem prowadzenia kształcenia na studiach.
4.
Jednostki uczestniczące zapewniają środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania federacji.
5.
W skład federacji wchodzą co najmniej 2 jednostki uczestniczące.
6.
Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut międzynarodowy mogą być jednostką uczestniczącą tylko w jednej federacji.
7.
Jednostka uczestnicząca i federacja nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej.
Art. 165. Federacja - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...