• Art. 166. - Statut feder...
  28.05.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 166. szkol. wyższe i nauk


Statut federacji

1.
Federację tworzy się na wniosek jednostek uczestniczących.
2.
Projekt pierwszego statutu federacji podlega uzgodnieniu z ministrem, a w przypadku gdy jednostka uczestnicząca jest nadzorowana przez inny organ – wymaga również uprzedniego zasięgnięcia opinii tego organu.
3.
Utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statutu przez organy jednostek uczestniczących właściwe do uchwalenia ich statutów.
4.
Statut federacji określa w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę federacji;
2)
jednostki uczestniczące;
3)
zadania federacji;
4)
sposób powoływania i odwoływania, zakres zadań i sposób działania organów federacji;
5)
liczbę członków zgromadzenia federacji;
6)
zasady korzystania z obiektów i urządzeń federacji lub jednostek uczestniczących;
7)
jednostkę uczestniczącą uprawnioną do otrzymania środków finansowych na kształcenie w szkole doktorskiej;
8)
zasady udziału w pokrywaniu kosztów działalności federacji;
9)
obowiązki jednostek uczestniczących w przypadku likwidacji federacji, w tym udział w kosztach likwidacji oraz zasady wstąpienia jednostek uczestniczących w prawa i obowiązki federacji, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.
5.
Federację tworzy, likwiduje, zmienia jej skład lub nazwę minister, w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 166. Statut federacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...