• Art. 168. - Rejestr fede...
  22.05.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 168. szkol. wyższe i nauk


Rejestr federacji

1.
Federacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru federacji, zwanego dalej „rejestrem”.
2.
Rejestr prowadzi minister w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1.
3.
Rejestr obejmuje:
1)
numer wpisu do rejestru;
2)
datę wpisu;
3)
skład, nazwę i siedzibę federacji;
4)
datę wykreślenia z rejestru.
4.
Federacja, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie siedziby.
5.
Minister dokonuje wpisu danych do rejestru z urzędu.
6.
Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 166 statut federacji ust. 5.
7.
Rejestr jest jawny.
Art. 168. Rejestr federacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...