• Art. 170. - Zadania zgro...
  07.06.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 07.06.2023

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 170. szkol. wyższe i nauk


Zadania zgromadzenia federacji

1.
Do zadań zgromadzenia federacji należy:
1)
uchwalanie zmian statutu;
2)
monitorowanie gospodarki finansowej federacji;
3)
przeprowadzanie oceny funkcjonowania federacji;
4)
formułowanie rekomendacji dla prezydenta w zakresie wykonywanych przez niego zadań;
5)
nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
6)
wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
2.
W ramach monitorowania gospodarki finansowej federacji zgromadzenie federacji:
1)
opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2)
zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3)
zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3.
Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być wykonywane przez określony w statucie inny organ federacji albo organ jednostki uczestniczącej. Statut może określić tylko jeden organ dla danej dyscypliny.
4.
W ramach wykonywania zadań zgromadzenie federacji może żądać wglądu do dokumentów federacji.
Art. 170. Zadania zgromadzenia federacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...