• Art. 18. - Zadania rady ...
  02.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 18. szkol. wyższe i nauk


Zadania rady uczelni

1.
Do zadań rady uczelni należy:
1)
opiniowanie projektu strategii uczelni;
2)
opiniowanie projektu statutu;
3)
monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4)
monitorowanie zarządzania uczelnią;
5)
wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6)
opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7)
wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
2.
W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1)
opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2)
zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3)
zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3.
W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni.
4.
Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.
5.
Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.
Art. 18. Zadania rady uczelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...