• Art. 192. - Postępowanie...
  06.06.2023
Obserwuj akt

Art. 192. szkol. wyższe i nauk


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

1.
Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora może dokonywać komisja powołana przez organ, o którym mowa w art. 178 nadawanie stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki ust. 1.
2.
Senat albo rada naukowa określi sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w szczególności:
1)
sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
2)
zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty;
3)
tryb złożenia rozprawy doktorskiej;
4)
tryb powoływania oraz zakres czynności komisji, o której mowa w ust. 1;
5)
sposób wyznaczania recenzentów;
6)
sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
7)
sposób weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 warunki nadania stopnia doktora ust. 1 pkt 3 lit. a i b, w przypadku publikacji wieloautorskich.
3.
Senat albo rada naukowa może określić wymagania, o których mowa w art. 186 warunki nadania stopnia doktora ust. 1 pkt 5, lub dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony.
Art. 192. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...