• Art. 203. - Skreślenie z...
  28.05.2023
Obserwuj akt

Art. 203. szkol. wyższe i nauk


Skreślenie z listy doktorantów

1.
Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1)
negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2)
niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3)
rezygnacji z kształcenia;
4)
niepodjęcia kształcenia;
5)
naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 przyjęcie do szkoły doktorskiej ust. 7 lub art. 209 stypendium doktoranckie ust. 10;
6)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze szkoły doktorskiej.
1a.
W postępowaniu w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wzywa się doktoranta do złożenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni, rezygnacji z kształcenia w innej szkole doktorskiej lub z zatrudnienia jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy.
2.
Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1)
niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2)
niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 obowiązki doktoranta.
3.
Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Art. 203. Skreślenie z listy doktorantów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...