• Art. 222. - Informacje u...
  20.05.2024
Obserwuj akt

Art. 222. szkol. wyższe i nauk


Informacje udostępniane na stronie internetowej podmiotu habilitującego

1.
Podmiot habilitujący udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej:
1)
wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego;
2)
informację o składzie komisji habilitacyjnej;
3)
recenzje;
4)
informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego;
5)
uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem;
6)
decyzję o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo o odmowie jego nadania.
1a.
Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 4, podmiot habilitujący udostępnia nie później niż w terminie 10 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego.
2.
Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system POL-on) ust. 1.
Art. 222. Informacje udostępniane na stronie internetowej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...