• Art. 234. - Kadencja RDN
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 234. szkol. wyższe i nauk


Kadencja RDN

1.
Kadencja RDN trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.
2.
Przewodniczący RDN stwierdza wygaśnięcie mandatu członka RDN w przypadku:
1)
śmierci;
2)
złożenia rezygnacji;
3)
niezłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej;
4)
niespełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 233 wymogi wobec członka RDN ust. 1 i 2;
5)
nieuczestniczenia w pracach RDN przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka RDN w skład jej wchodzą na okres do końca kadencji osoby, które w poszczególnych dyscyplinach uzyskały kolejno największą liczbę ważnych głosów w ostatnich wyborach. Przy równej liczbie głosów o kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone w sposób określony w statucie RDN. Okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 233 wymogi wobec członka RDN ust. 3.
Art. 234. Kadencja RDN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...