• Art. 238. - Zadania RDN
  07.06.2023
Obserwuj akt

Art. 238. szkol. wyższe i nauk


Zadania RDN

1.
Do zadań RDN należy:
1)
podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 221 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 1, 3 i 4;
2)
rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej i odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora;
3)
rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego;
4)
ocena decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych, o których mowa w art. 226 równoważność uprawnień ust. 1;
5)
podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora, o których mowa w art. 228 postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora i art. 230 wniosek o nadanie tytułu profesora;
6)
sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi i podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem:
a) uchwał w sprawach, o których mowa w art. 192 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora ust. 2 i 3 oraz art. 221 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ust. 14,
b) postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego;
6a)
podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 4;
7)
wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, RDN wydaje decyzje po zasięgnięciu opinii co najmniej 2 recenzentów.
Art. 238. Zadania RDN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...